NOMADS FESTIVAL 2014

1 Day / 4000 Nomads / 3 Stages

Our Nomads

28th of June 2014 | Riekerhaven

Kerri Chandler

Kerri Chandler

Chez Damier

Chez Damier

Marshall Jefferson

Marshall Jefferson

Robert Owens

Robert Owens

Phil Weeks

Phil Weeks

William Kouam Djoko

William Kouam Djoko

Boris Werner

Boris Werner

Times Are Ruff

Times Are Ruff

Jasper Wolff

Jasper Wolff

Maarten Mittendorff

Maarten Mittendorff

Jan van Kampen

Jan van Kampen

Samuel Deep

Samuel Deep

Anil Aras

Anil Aras

Tim Hoeben

Tim Hoeben

Ferro

Ferro

Jan van der Lugt

Jan van der Lugt

Enrique's Groove

Enrique's Groove

L'Atelier

L'Atelier

Joris Zwetsloot

Joris Zwetsloot

Tijn Benedek

Tijn Benedek

Jordy Huisman

Jordy Huisman

Sander Huisman

Sander Huisman

Emanuelle Vos

Emanuelle Vos

Hitmeister Pim

Hitmeister Pim

Kelvin Muïs

Kelvin Muïs

Dennis Branko

Dennis Branko

MickeyNice

MickeyNice

Hope

Hope

Diapari

Diapari

Thijs Derks

Thijs Derks

Sunny

Sunny

Die Rooie

Die Rooie

Alamasion

Alamasion

Camels

Buy them here

The last round of tickets (drunk driver camels) will be available form 15th of april at 12:00 pm! This will be the final race towards Nomads Festival 2014. This is your last chance to join the tribe!

Attend on Facebook

Contact

Contact

We love to make new friends


Grotere kaart weergeven

Ask the Nomads!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Contact Info

  • @ info[@]nomadsfestival.nl

Huisreglement Nomads Festival 2014

- De minimumleeftijd voor Nomads Festival is 18 jaar. ID is verplicht.

- Het is niet toegestaan in en uit te lopen tijdens het evenement. Bij her-entree dient opnieuw entreegeld te worden voldaan.

- Alleen onbeschadigde tickets zijn geldig.

- Het is verplicht mee te werken aan een veiligheidsvisitatie.

- Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden.

- Roken is alleen toegestaan in de openlucht of in de daarvoor aangewezen ruimtes.

- Het gebruiken en in bezit hebben van harddrugs is verboden.

- Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd.

- Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding alsmede supporterskleding is niet toegestaan.

- Drank- of drugsmisbruik wordt niet getolereerd, en ontzegging van het terrein volgt.

- Het meebrengen van eigen drank of etenswaren, aangebroken verpakkingen zoals deodorant, zonnebrand, parfumflesjes etc. en spuitbussen onder druk is verboden.

- Het verkopen van diensten of producten, flyeren en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon.

- De organisatie krijgt automatisch het recht op alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt.

- Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciële doeleinden.

- De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.

- Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

- Gelieve bij ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te waarschuwen.

- In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.

- Bij het betreden van het evenement ga je akkoord met dit reglement.

- Dit bezoekersreglement kan te allen tijde worden opgevraagd en worden geraadpleegd op www.nomadsfestival.nl